Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Wat is een Schadeverzekering Inzittenden (SVI)?

Een schadeverzekering inzittenden (SVI) keert de werkelijke schade uit na een ongeval. Het gaat dan om zowel werkelijke materiële schade als letselschade. Hoe de schade wordt vastgesteld gebeurt op dezelfde manier als bij de WA-verzekering. Wie schuld heeft aan het ongeval speelt voor de uitkering niet mee. De dekking van een schadeverzekering inzittenden (SVI) is veel uitgebreider dan een ongevallen inzittendenverzekering (OVI). De schadeverzekering inzittenden is vooral nuttig voor de verzekeringnemer die risico graag zoveel mogelijk uitsluiten.

Uitgebreidere dekking dan Ongevallen Inzittendenverzekering (OVI)

Passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt; dit kan de bestuurder of een tegenpartij zijn. De bestuurder is zelf niet gedekt onder de WA-verzekering als bestuurder zelf het ongeluk veroorzaakt. De schadeverzekering inzittenden (SVI) is dus een ideale hiaatverzekering die naast de WA-verzekering kan worden afgesloten in verband met de aanvullende dekking voor bestuurders die zelf het ongeval hebben veroorzaakt

Hogere vergoedingen

De maximumvergoeding die wordt uitgekeerd door een schadeverzekering inzittenden (SVI) is flink hoger dan bij de ongevallen inzittendenverzekering. De verzekeraar keert maximaal €1.000.000 uit per gebeurtenis.

“Combining local expertise and global thinking”

Voor wie is schadeverzekering inzittenden?

De schadeverzekering inzittenden (SVI) van LMIS Global (Europe) B.V. is speciaal ontwikkelt voor autoleasemaatschappijen en wagenparkeigenaren op een ‘stand-alone’ basis. Autoleasemaatschappijen en wagenparkeigenaren worden steeds vaker geconfronteerd met premieverhogingen voor de WA-dekking en zoeken daarom kostenbesparingen elders: inkoop van schadeverzekering inzitteden (SVI) op stand-alone basis is een mogelijke kostenbesparingsmogelijkheid. De verwachtingen van de leaseklant inzake de uitgebreidere dekking van schadeverzekering inzittenden (SVI) neemt toe en daarom stappen veel autoleasemaatschappijen en wagenparkeigenaren over van ongevallen inzittenden verzekering (OVI) naar schadeverzekering inzitteden (SVI). Dit is met name het geval binnen het snel groeiende Private Lease segment. De schadeverzekering inzittenden (SVI) is geschikt voor autoleasemaatschappijen die operationele leaseauto’s en private leaseauto’s aanbieden, zoals personenauto’s en bestelauto’s tot 3.500 kg met een bestuurdersprofiel tussen de 25 en 65 jaar. Verhuurvloten worden niet beschouwd als een doelgroep voor de schadeverzekering inzittenden.

Dekking

De schadeverzekering inzittenden (SVI) is een hiaatverzekering en dus alleen van toepassing als schade niet wordt gedekt door een andere verzekering. Het maximale verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen is € 1.000.000.

Wat is gedekt?

De plotselinge en onvoorziene letsel- en zaakschade, die verzekerden (includief de feitelijke bestuurder) lijden als gevolg van een verkeersongeval indien zij zich op een officiele toegestane zitplaats in de daartoe bestemde ruimte van het verzekerde motorrijtuig bevinden, in of uit het verzekerde motorrijtuig stappen, gedurende een noodreparatie, tijdens eerste hulp verlening en zich in de directe nabijheid van het verzekerde motorrijtuig bevinden tijdens het tanken, of tijdens het laden en lossen in of uit het verzekerde motorrijtuig.

Zaakschade als gevolg van de beschadiging, vernietiging, of het verloren gaan van in of op het verzekerde motorrijtuig aanwezige, tot de prive-sfeer behorende persoonlijke eigendommen.

Indien een verzekerde is overleden bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig de redelijke begrafenis- of crematiekosten.

Indien een verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval overlijdt, vergoedt de verzekeraar de affectieschade van de directe nabestaanden.

Een tijdelijk gelijksoortig en gelijkwaardig vervangend motorrijtuig wordt gedurende de vervangingstermijn gelijkgesteld met het verzekerde motorrijtuig tot maximaal 30 dagen.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan het voertuig zelf

Schade die op een andere verzekering is gedekt.

Schade opgelopen terwijl het motorrijtuig wordt verhuurd of gebruikt voor commercieel personenvervoer, b.v. als een privéauto als taxi wordt gebruikt.

Schade terwijl het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor andere doeleinden dan wettelijk is toegestaan.

Schade terwijl de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs.

Schade veroorzaakt tijdens deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of andere wedstrijd.

Schade veroorzaakt terwijl het voertuig in beslag is genomen

Schade tijdens het rijden met het voertuig buiten de landen waarvoor een voor het motorrijtuig afgegeven Internationale Verzekeringskaart (Green Card) geldig is.

Welke motorrijtuigen zijn uitgesloten?

Vrachtwagens (+3.500 kg)

Taxi’s

Huurauto’s

Beveiligingsdiensten

Strijdkrachten

Politiediensten

Ambulance en brandweer

Koeriersdiensten

Rijscholen

For more information, please contact us on:
lmis@lmisglobaleurope.com