WSV

Werknemersschadeverzekering

Wat is een werknemersschadeverzekering?

Werkgevers zijn steeds vaker verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongevallen van medewerkers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. Met deze verzekering verzekert de werkgever de schade van een medewerker die hij of zij heeft opgelopen door een ongeval tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf. Ook als dit tijdens woon-werkverkeer is gebeurd.

Waarom een werknermersverzekering?

In het kader van ‘goed werkgeverschap’ stellen rechters steeds vaker werkgevers verantwoordelijk voor schade van medewerkers door ongevallen die binnen de werksfeer voorvallen. Waaronder ook het inkomensverlies van medewerkers. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt daarvoor niet altijd dekking. De werknemersschadeverzekering (WSV) is een zeer betaalbare hiaatverzekering met wereldwijde dekking die goed aansluit op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Wie is verzekerd?

Medewerkers van uw bedrijf (ook stagiairs, vrijwilligers, thuiswerkers)

Ondergeschikten van het bedrijf zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, uitzendkrachten en oproepkrachten.

Wanneer bent u verzekerd?

Medewerkers zijn verzekerd bij een ongeval waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is. Is de werkgever wel aansprakelijk voor het ongeval, dan moet de aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven (AVB) aangesproken worden.

Het ongeval moet plaatsvinden tijdens:

De uitoefening van werkzaamheden en activiteiten voor het bedrijf.

Andere activiteiten die te maken hebben met het bedrijf, zoals bedrijfsuitjes en bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen of zakenreizen.

Woon-/werkverkeer.

What is verzekerd?

De verzekering biedt werknemers een zeer uitgebreide dekking voor arbeidsongevallen.

Dekt tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Aansprakelijkheid hoeft niet te worden aangetoond om schade op de WSV te verhalen.

Als het niet duidelijk is of de schade onder de AVB of WSV valt, dekt de WSV de schade.

Brede kring van verzekerden: werknemers, gedetacheerden, uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers, freelancers, stagiaires en vrijwilligers.

Goed om te weten

Als werkgever moet u zich houden aan de veiligheidszorgplicht. Als u deze schendt, bent u niet verzekerd.

Letsel of aantasting van de gezondheid van werknemers is ook verzekerd.

De schadevergoeding kan beperkt worden als de verzekerde zich niet aan verplichtingen houdt. (bijv. dragen helm of autogordel).

Door het afsluiten van de werknemersschadeverzekering (WSV) worden andere onvolledige verzekeringen, zoals WEGAS, WEGAM en WBM in die zin overbodig.

Neem contact met ons op voor meer informatie. lmis@lmisglobaleurope.com